Henkilöturvallisuus

Henkilöturvallisuus

 

HAKO - koulutus, eli haastavan asiakkaan kohtaaminen on tuotteemme, jonka moderni lähestymiskulma antaa uusia työkaluja ja mahdollisuuksia koulutettaville haastavan asiakastilanteen hallintaan. Koulutus jakautuu siis kahteen osaan, henkilökohtaiset sisäiset resurssit ja ulospäin suuntautuvat psykologiset ja fysiologiset toiminnot.

Koulutuksessa käsitellään koulutettavan henkilökohtaisia psyykkisiä resursseja. Keskeisenä tavoitteena on saada koulutettava tunnistamaan omat psykologiset ja fysiologiset reaktiot sekä oppimaan pois mahdollisesta provosoivasta käyttäytymisestä uhkatilanteessa. Toinen tavoite on tunnistaa rajat, ennakoida uhka ja toimia oikein haastavassa vuorovaikutustilanteessa.

Koulutettavat saavat käytännönläheisiä psykologisia vuorovaikutustyökaluja haastavan asiakkaan kanssa toimimiseen. Mikäli havaitaan, että psykologiset tai verbaaliset tekniikat jäävät tehottomiksi, voidaan siirtyä fyysisiin tekniikoihin. Niihin kuuluvat asiakkkaan terveyttä ja yksilönvapautta kunnioittavat irtautumiset ja muut ohjaavat tekniikat, ei toimintakykyä lamauttavat tai vapautta rajoittavat tekniikat.

Koulutus vaikuttaa suorasti työssäjaksamiseen. Psyykkisen kuorman käsittely helpottuu saatujen työkalujen ansiosta. Tavoitteena on parantaa työpaikan työturvallisuutta yksilön sekä yhteisön tasolla sekä parantaa työhyvinvointia ja jaksamista.  

 

Tiedustelut

Jani Viljanen

+358 44 324 9700

Pyydä tarjous ›

 

Paloturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutusten keskeinen tavoite on parantaa työntekijän ennakointikykyä, toimintavalmiutta ja tehokkuutta tulipalon sattuessa koko työyhteisön turvallisuus huomioiden.

Lue lisää »

Terveysturvallisuus

Käytännönläheiset ja kannustavat kurssimme parantavat työpaikan terveysturvallisuutta merkittävästi. Kurssejamme ovat Hätäensiapukurssit 4 - 8 h, EA1 ja EA2 kurssit, jotka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lue lisää »

Henkilöturvallisuus

HAKO, eli haastavan asiakkaan kohtaaminen. Perehdytään työyhteisön stressitekijöihin ja niistä selvitytymiseen työssäjaksamisen näkökulmasta.  

Lue lisää »

Yleinen turvallisuus

Kokonaisvaltainen palvelumme täydentyy turvakorttikoulutuksilla sekä turvallisuutta parantavilla välineillä ja laitteilla.  

Lue lisää »

Yritys

Ea - Technica Oy parantaa työpaikkojen turvallisuutta kokonaisvaltaisesti tavaramerkityllä konseptilla. Turvallinen Talo® on moderni ja ainutlaatuinen konsepti turvallisuuden ylläpitämiseksi ja sen parantamiseksi henkilökohtaisella sekä yhteisötasolla.

Lue lisää »

Turvallinen Talo®

Konsepti ylläpitää ja parantaa yritysten turvallisuutta kokonaisvaltaisesti käytännönläheisten ja laadukkaiden koulutusten sekä turvallisuutta ylläpitävien ja sitä parantavien laitteiden turvin. 

Lue lisää »

Tuotemyynti

Secur esCAPe - Palopakomaski
Zoll AED Plus - defibrillaattorit

Prestan - elvytysharjoitusnuket
Cederroth - ensiapuvälineet
Nonin - happisaturaatiomittarit
Stat Pacs - ensihoitoreput ja tarvikkeet

Tutustu tästä »

Yhteystiedot

EA-TECHNICA OY

Y-tunnus 2794669 - 9

Jani Viljanen

+358 44 324 9700